LICITACIONS / ADJUDICACIONS
Expedient de licitació Descripció Tipus de procediment Pressupost
licitació
(sense IVA)
Data límit de presentació ofertes Plec de clàusules administratives Plec de bases tècniques Altra documentació Última modificació
67/2019 Rènting vehicles - 3 Lots Obert 264.000,00 € 26/08/2019
11/07/2019
20/2019 ANUNCI D'INFORMACIÓ PRÈVIA Projecte de dipòsit regulador al subsistema Tarragonès-Penedès. Urb. Coto del Rey (BP19P) Obert 4.021.494,79 €
24/01/2019
19/2019 ANUNCI D'INFORMACIÓ PRÈVIA Projecte de variant de traçat i Soterrament dels autoportants (PC17P) Obert 2.917.418,93 €
29/01/2019